Edició física!


Ja podeu donar un cop d'ull a la flamant edició física limitada del joc One-Hit Wonder, amb postals signades de Rosa Duarte, Ari Schneider i Aleix Pitarch.

Moltes gràcies a la gent de Nintenhype per fer-la possible! Ells (Furank, Parufito, Rockstr85) han fet bona part de la feinada i em van convèncer que una edició física de One-Hit Wonder no era un acte kamikaze.

Get One-Hit Wonder

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.